هاست چیست؟

hiker-1149898_1280
هاستینگ همان چیزی است که می خواهید سایت تان روی شبکه (اینترنت) برای همه قابل دیدن باشد به آن نیاز دارید. به زبان ساده، سایت شما باید روی یک سرویس دهنده میزبان قرار گیرد. کامپیوتر شما هم می تواند به صورت یک سرویس دهنده میزبان تنظیم و راه اندازی شود اما اگر قصدتان جذب ترافیک یا «بازدید کننده» زیاد برای سایت تان است، این کار زیاد عاقلانه به نظر نمی رسد برای اینکه وب سایت شما در اینترنت در دسترس باشد لازم است کامپیوترشما همیشه روشن و به اینترنت متصل باشد؛ به محض خاموش شدن کامپیوتر دیگر کسی سایت شما را نمیتواند ببیند. از طرف دیگر اگر با نرم ...